Psychologische begeleiding en therapie in Leuven

Coronamaatregelen: we vinden het belangrijk dat de therapie kan blijven doorgaan. Daarom nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Klik hier voor meer informatie.

Bij Groepspraktijk Leuven werken meerdere psychologen en psychotherapeuten die je graag verder helpen. Wij bestaan uit een aanvullend team zodat iedereen bij ons terecht kan. Wij geven psychologische begeleiding en therapie aan studenten en volwassenen rond angst, depressie, stress, burn-out, zelfvertrouwen, rouw, studieproblemen, autisme, ADHD, verslaving, relatieproblemen, loopbaanbegeleiding, ... Ook als je niet echt weet waar je het juist moeilijk mee hebt, dan gaan we hier samen naar op zoek.

Onze psychologen en psychotherapeuten

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Gedragstherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal Elke psycholoog in onze groepspraktijk is erkend psycholoog bij de psychologencommissie.


Psycholoog Gedragstherapeut Psychotherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalLies Scherens
• Klinisch psycholoog & arbeidspsycholoog
• Gedragstherapeut i.o.
• Coördinator groepspraktijk
Aandachtsgebieden: angst (fobieën, paniek, sociale angst, ...), depressie, stress, burn-out, piekeren, zelfvertrouwen en dwang (bv. smetvrees)
Werkwijze: cognitieve gedragstherapie en acceptance and commitment therapie
Contact: www.liesscherens.be/contact (momenteel patiëntenstop)
Uren: maandag 14u30 - 19u, dinsdag 10u - 15u, woensdag 15u - 20u, donderdag 10u - 15u, vrijdag 9u - 12u


Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalPenelope Makris
• Klinisch psycholoog
Aandachtsgebieden: rouw, verlies van een dierbare of de eigen fysieke/mentale capaciteiten, depressie, angst, aanpassingsproblemen, cognitieve stoornissen (dementie), mindfulness, stressgerelateerde klachten en assertiviteit
Contact: penelope.makris91@gmail.com
Uren: vrijdag 16u - 21u

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalFinn Li
• Klinisch psycholoog
Aandachtsgebieden: verslaving, ADHD, perfectionisme, stress (-gerelateerde klachten), depressie, angst, studieproblemen, burn-out, zelfvertrouwen
Talen: Nederlands, Engels en Chinees
Contact: finn.li1989@gmail.com
Uren: maandag 10u - 14u

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalWouter Mélotte
• Klinisch psycholoog
• Acceptance and commitment therapie
Aandachtsgebieden: burn-out, depressie, stress (-gerelateerde klachten), angst, zingevingsproblematiek, verslaving, slaapstoornissen, piekeren
Contact: woutermelotte@hotmail.com
Uren: zaterdag 10u - 12u en donderdag 19u - 21u

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalMichel Schurmans
• Psycholoog
• Tabakoloog
Aandachtsgebieden: karakteriële moeilijkheden, verslaving, problemen na de beroepsactieve leeftijd, spanningen
Werkwijze: Je kan met allerlei vragen bij mij terecht. Mijn vorming en ervaring zijn breed. De werkwijze ligt niet op voorhand vast. We zoeken naar een aanpak waarbij je je comfortabel voelt. Het is de bedoeling dat ik je help om op eigen kracht voort te kunnen met je leven. De meeste begeleidingen kunnen binnen tien sessies afgerond worden.
Talen: Nederlands, Frans en Spaans
Contact: michelschurmans@yahoo.com
Uren: maandag 19u30 - 21u30 en donderdag 15u30 - 18u30

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalLynn Spillemaeckers
• Klinisch psycholoog
• Loopbaanbegeleider
• Integratief psychotherapeut i.o.
Aandachtsgebieden:
- Loopbaanbegeleiding (VDAB loopbaancheques: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/hoe#hoe)
- Diagnostisch onderzoek naar autisme en AD(H)D voor kinderen en volwassenen
- Intelligentietest, hoogbegaafdheidsonderzoek, IQ-testen voor terugbetaling logopedie voor kinderen en volwassenen
Contact: lynn.praktijk@gmail.com (momenteel patiëntenstop)

Uren: dinsdag 15u30 - 21u


Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalGerlinde Spruyt
• Psycholoog
• Psychoanalytisch therapeut
• Diagnostiek (intelligentieonderzoek kinderen en volwassenen)
Aandachtsgebieden: depressie, angst, ADHD, emotionele problemen, verwerking kinder- en jeugdtijd, zingeving en zingevingsvragen, psychosomatische klachten, perfectionisme, weinig zelfvertrouwen, studieproblemen, psychose, autisme, verwerkingsproblemen, ...
Contact: gerlinde.spruyt@gmail.com
Uren: woensdag 8u30 - 12u30, vrijdag 13u - 15u en zaterdag 13u - 18u

Psycholoog Gedragstherapeut Psychotherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalSamuel Dhooghe
• Klinisch psycholoog
Aandachtsgebieden: depressie, trauma, stressgerelateerde klachten, zelfvertrouwen, angst, zingevingsproblematiek, perfectionisme, ...
Contact: dhooghesamuel@gmail.com
Uren: zondag 14u - 18u


Aandachtsgebieden

Elke psycholoog en psychotherapeut in onze groepspraktijk heeft specifieke aandachtsgebieden die je hierboven terugvindt. Bij ons kunnen zowel studenten als volwassenen terecht voor psychologische begeleiding en therapie over onder andere:

Angst: fobieën, paniek, hyperventilatie, sociale angst, ...
Depressie: stemmingsproblemen, piekeren, vermoeidheid, ...
Stress: aanhoudende spanning op het werk, thuis, ...
Burn-out: werkproblemen, oververmoeidheid, perfectionisme, ...
Zelfvertrouwen: assertiviteit, moeilijkheden in sociale relaties, ...
Rouw: verdriet, verwerkings- en aanpassingsproblemen, zingeving, ...
Relatie: communicatie, vertrouwen, seksualiteit, ...
Studieproblemen: faalangst, motivatie, leermethode, ...
Loopbaanbegeleiding: twijfels over je job, welk werk past bij jou, ...
Andere problemen: autisme, ADHD, verslaving, ...

Onze groepspraktijk

Ligging

De groepspraktijk is gelegen net buiten de ring van Leuven, vlak aan het station. De praktijk is vlot bereikbaar vanuit de deelgemeenten van Leuven (Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal), zowel met het openbaar vervoer, de auto als met de fiets. Het is een kleine praktijk en discretie vinden we dan ook belangrijk.

Adres:
Groepspraktijk Leuven
Martelarenlaan 73/1
3010 Leuven - Kessel-Lo

Afspraak

Je kan elke psycholoog en psychotherapeut in onze groepspraktijk zelf contacteren via e-mail om een afspraak te maken. Weet je niet meteen wie je het best kan verder helpen? Aarzel dan niet om ons team te contacteren en dan bekijken we samen bij wie je het best verder kan. We proberen om zo snel als mogelijk een afspraak in te plannen. Alles wat bij onze psychologen besproken wordt, valt vanzelfsprekend onder het beroepsgeheim. Zo kan iedereen in alle vrijheid spreken en zichzelf zijn.

Tarieven

Elke psycholoog en psychotherapeut in onze groepspraktijk hanteert een ander tarief. De tarieven liggen tussen de 50 en 60 euro per sessie. Je kan bij hen terecht om meer informatie hierover te verkrijgen. Sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling van een psycholoog of psychotherapeut. Je kan bij ons contant betalen en bij sommigen ook elektronisch betalen via de app payconiq.

Aantal sessies

Het aantal sessies varieert van persoon tot persoon. Eerst zullen er één of meerdere verkenningsgesprekken gevoerd worden waarbij in kaart gebracht wordt wat de verwachtingen zijn over de begeleiding of therapie. Nadien zijn er nog minstens een aantal sessies nodig om te werken aan jouw klachten. Sommige personen zijn na één of een aantal sessies verder geholpen, andere personen blijven voor een langere periode op gesprek komen. Afhankelijk van jouw klachten, wordt besproken of de sessies wekelijks doorgaan of dat er enkele weken tussen gelaten worden.

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Gedragstherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Verschil tussen psycholoog, psychotherapeut en psychiater

Een psycholoog geeft psychologische begeleiding die gericht is op het verminderen van jouw klachten en hiermee leren omgaan, zowel op korte termijn maar ook op lange termijn. Een klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen zoals een depressie of angst, terwijl een arbeidspsycholoog zich meer specifiek bezig houdt met werkgerelateerde problemen en welzijn op het werk. Een eerstelijnspsycholoog kan je helpen met lichte tot matige klachten en zal je begeleiden om zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te kunnen.

Een therapeut of psychotherapeut geeft therapie voor ernstigere klachten. Dit heeft als doel om diepgaandere verandering te bereiken.

Een psychiater ten slotte is arts en heeft nadien nog een bijkomende specialisatie psychiatrie gevolgd. Een psycholoog of therapeut is niet bevoegd om medicatie voor te schrijven, enkel een arts of psychiater mag dit doen. Indien dit nodig is, wordt dit in overleg met de cliënt besproken met een arts of psychiater.

We kunnen indien nodig samen bekijken welke psycholoog, psychotherapeut of psychiater voor jou het beste is.

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Gedragstherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Verschil tussen therapieën

In onze groepspraktijk gebruiken we verschillende therapieën, die allemaal erkend en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Afhankelijk van jouw klachten, zullen we zien welke therapie het meest geschikt is. Hieronder staan enkele therapieën uitgelegd.

Cognitieve gedragstherapie: hierbij wordt uitgegaan van het idee dat je gedrag, je gedachten en je gevoelens voortdurend samenhangen en elkaar beïnvloeden. We zullen de interactie tussen deze 3 "G's" in kaart brengen en veranderen aan de hand van interactieve oefeningen.

Acceptance and commitment therapie: dit is een vorm van gedragstherapie die gericht is op het accepteren van wat je niet kan veranderen en je toeleggen op wat je wel kan veranderen. Daarnaast wordt er ook gefocust op je waarden als richtingaanwijzer in je leven, contact met het hier en nu (mindfulness) en afstand leren nemen.

Psychoanalytische therapie: hierbij wordt gekeken naar de invloed van je verleden en je vroegere relaties en de impact hiervan op je huidig functioneren. Je gaat verkennen hoe onbewuste patronen je leven beïnvloeden.

Integratieve therapie: dit is een therapie die de verschillende therapievormen combineert. De benadering wordt aangepast aan de noden en de eigenheid van de cliënt.


Sommige psychologen werken ook met andere therapieën. Je kan ons altijd meer vragen stellen hierover.Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal     Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalLoopbaanbegeleiding LeuvenTerug naar begin startpagina psychologen Leuven