Psychologische begeleiding en therapie in Leuven

Bij Groepspraktijk Leuven werken meerdere psychologen en psychotherapeuten die je graag verder helpen. Wij bestaan uit een aanvullend team zodat iedereen bij ons terecht kan. Wij geven psychologische begeleiding en therapie aan studenten en volwassenen rond angst, depressie, stress, burn-out, zelfvertrouwen, rouw, studieproblemen, autisme, ADHD, verslaving, relatieproblemen, loopbaanbegeleiding, ... Ook als je niet echt weet waar je het juist moeilijk mee hebt, dan gaan we hier samen naar op zoek.

Onze psychologen en psychotherapeuten

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Gedragstherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal Elke psycholoog in onze groepspraktijk is erkend psycholoog bij de psychologencommissie.


Psycholoog Gedragstherapeut Psychotherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalLies Scherens
• Klinisch psycholoog & arbeidspsycholoog
• Gedragstherapeut i.o.
• Coördinator groepspraktijk
Aandachtsgebieden: angst (fobieën, paniek, sociale angst, faalangst, ...), depressie, stressgerelateerde klachten en burn-out, piekeren, zelfvertrouwen en assertiviteit, dwang, lichamelijke klachten, slaapproblemen, hooggevoeligheid, ...
Werkwijze: cognitieve gedragstherapie en acceptance and commitment therapie
E-mail: www.liesscherens.be/contact
Website: www.liesscherens.be

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalAn Houben
• Klinisch psycholoog
• Oplossingsgericht therapeut
Aandachtsgebieden: stressgerelateerde klachten (vermoeidheid, burn-out, depressie, piekeren...), angstklachten (sociale angst, paniekaanvallen, agorafobie...), verslaving, verwerkingsproblemen, persoonlijke en/of relationele moeilijkheden, laag zelfbeeld, ASS (autisme), ...
E-mail: an@psycholooganhouben.be
Website: www.psycholoog.be/an.houben

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalPenelope Makris
• Klinisch psycholoog
Aandachtsgebieden: rouw, verlies van een dierbare of de eigen fysieke/mentale capaciteiten, depressie, angst, aanpassingsproblemen, cognitieve stoornissen (dementie), mindfulness, stressgerelateerde klachten en assertiviteit
E-mail: penelope.makris91@gmail.com

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalFinn Li
• Klinisch psycholoog
Aandachtsgebieden: verslaving, ADHD, perfectionisme, stress (-gerelateerde klachten), depressie, angst, studieproblemen, burn-out, zelfvertrouwen
Talen: Nederlands, Engels en Chinees
E-mail: finn.li1989@gmail.com

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalWouter Mélotte
• Klinisch psycholoog
• Acceptance and commitment therapie
Aandachtsgebieden: burn-out, depressie, stress (-gerelateerde klachten), angst, zingevingsproblematiek, verslaving, slaapstoornissen, piekeren
E-mail: woutermelotte@hotmail.com

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalRoxanne Chorkawa
• Klinisch psycholoog
• Seksuoloog
Aandachtsgebieden: stressgerelateerde klachten (vermoeidheid, burn-out, piekeren, zelfzorg,...), zelfvertrouwen en assertiviteit (moeilijkheden met sociaal contact, laag zelfbeeld, communicatieproblemen, grenzen stellen, faalangst...), relatieproblemen en verwerken van relatiebreuk, coming-out en LGBTQIAP specifieke problemen, seksuele problemen man en vrouw, sekstherapie
E-mail: chorkawa.roxanne@gmail.com

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalLeia Vrancken
• Klinisch psycholoog
• Eerstelijnspsycholoog i.o.
Aandachtsgebieden: angst, slaapproblemen, piekeren, stress, depressieve klachten, middelenmisbruik
Werkwijze: Eerstelijnspsychologie is gericht op kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van matige tot milde klachten. Centraal in deze werkwijze is het verhogen van de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt door actief aan de slag te gaan met zijn/haar problemen. Dit doen we door samen op zoek te gaan naar manieren die de cliënt helpen beter te leren omgaan met zijn/haar klachten en ze te doen verminderen. Om het eerste gesprek voor te bereiden kan het zijn dat ik een paar korte vragenlijsten doorstuur. U bent uiteraard niet verplicht deze in te vullen.
E-mail: leiavrancken@hotmail.com

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalMichel Schurmans
• Psycholoog
• Tabakoloog
Aandachtsgebieden: karakteriële moeilijkheden, overdreven gebruik van verslavende middelen, psychologische problemen na de beroepsactieve leeftijd, spanningen
Werkwijze: Je kan in principe met allerlei vragen bij mij terecht. Mijn vorming en klinische ervaring zijn heel breed. De werkwijze ligt niet op voorhand vast. We zoeken naar een aanpak waarbij je je voldoende comfortabel voelt. In het algemeen is het de bedoeling dat ik je help om op eigen kracht beter voort te kunnen met je leven. De meeste begeleidingen kunnen binnen tien samenkomsten afgerond worden.
E-mail: michelschurmans@yahoo.com

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalLynn Spillemaeckers
• Klinisch psycholoog
• Loopbaanbegeleider
• Integratief psychotherapeut i.o.
Aandachtsgebieden: angst (sociale angst, paniekstoornis, fobie), depressie (rouw, burn-out, zelfvertrouwen), trauma, relationele problemen (gezins- en relatietherapie), eetstoornissen, loopbaanbegeleiding (VDAB loopbaancheques: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/hoe#hoe), autisme, diagnostiek (IQ, ASS, ADHD, ...)
E-mail: lynn.praktijk@gmail.com

Aandachtsgebieden

Elke psycholoog en psychotherapeut in onze groepspraktijk heeft specifieke aandachtsgebieden die je hierboven terugvindt. Bij ons kunnen zowel studenten als volwassenen terecht voor psychologische begeleiding en therapie over onder andere:

Angst: fobieën, paniek, hyperventilatie, sociale angst, ...
Depressie: stemmingsproblemen, piekeren, vermoeidheid, ...
Stress: aanhoudende spanning op het werk, thuis, ...
Burn-out: werkproblemen, oververmoeidheid, perfectionisme, ...
Zelfvertrouwen: assertiviteit, moeilijkheden in sociale relaties, ...
Rouw: verdriet, verwerkings- en aanpassingsproblemen, zingeving, ...
Relatie: communicatie, vertrouwen, seksualiteit, ...
Studieproblemen: faalangst, motivatie, leermethode, ...
Loopbaanbegeleiding: twijfels over je job, welk werk past bij jou, ...
Andere problemen: autisme, ADHD, verslaving, ...

Onze groepspraktijk

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Gedragstherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Ligging

De groepspraktijk is gelegen net buiten de ring van Leuven, vlak aan het station. De praktijk is vlot bereikbaar vanuit de deelgemeenten van Leuven (Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal), zowel met het openbaar vervoer, de auto als met de fiets. Het is een kleine praktijk en discretie vinden we dan ook belangrijk.

Adres:
Groepspraktijk Leuven
Martelarenlaan 73/1
3010 Leuven - Kessel-Lo

Afspraak

Je kan elke psycholoog en psychotherapeut in onze groepspraktijk zelf contacteren via e-mail om een afspraak te maken. Weet je niet meteen wie je het best kan verder helpen? Aarzel dan niet om ons team te contacteren en dan bekijken we samen bij wie je het best verder kan. We proberen om zo snel als mogelijk een afspraak in te plannen. Alles wat bij onze psychologen besproken wordt, valt vanzelfsprekend onder het beroepsgeheim.

Tarieven

Elke psycholoog en psychotherapeut in onze groepspraktijk hanteert een ander tarief. De tarieven liggen tussen de 50 en 60 euro per sessie. Je kan bij hen terecht om meer informatie hierover te verkrijgen. Sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling van een psycholoog of psychotherapeut. Je kan bij ons contant betalen en bij sommigen ook elektronisch betalen via de app payconiq.

Aantal sessies

Het aantal sessies varieert van persoon tot persoon. Eerst zullen er één of meerdere verkenningsgesprekken gevoerd worden waarbij in kaart gebracht wordt wat de verwachtingen zijn over de begeleiding of therapie. Nadien zijn er nog minstens een aantal sessies nodig om te werken aan jouw klachten. Sommige personen zijn na één of een aantal sessies verder geholpen, andere personen blijven voor een langere periode op gesprek komen. Afhankelijk van jouw klachten, wordt besproken of de sessies wekelijks doorgaan of dat er enkele weken tussen gelaten worden.

Psycholoog Psychotherapeut Therapeut Gedragstherapeut Groepspraktijk Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Verschil tussen psycholoog, psychotherapeut en psychiater

Een psycholoog geeft psychologische begeleiding die gericht is op het verminderen van jouw klachten en hiermee leren omgaan, zowel op korte termijn maar ook op lange termijn. Een klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen zoals een depressie of angst, terwijl een arbeidspsycholoog zich meer specifiek bezig houdt met werkgerelateerde problemen en welzijn op het werk. Een eerstelijnspsycholoog kan je helpen met lichte tot matige klachten en zal je begeleiden om zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te kunnen.

Een therapeut of psychotherapeut geeft therapie voor ernstigere klachten. Dit heeft als doel om diepgaandere verandering te bereiken.

Een psychiater ten slotte is arts en heeft nadien nog een bijkomende specialisatie psychiatrie gevolgd. Een psycholoog of therapeut is niet bevoegd om medicatie voor te schrijven, enkel een arts of psychiater mag dit doen. Indien dit nodig is, wordt dit in overleg met de cliënt besproken met een arts of psychiater.

We kunnen indien nodig samen bekijken welke psycholoog, psychotherapeut of psychiater voor jou het beste is.

Verschil tussen therapieën

In onze groepspraktijk gebruiken we verschillende therapieën, die allemaal erkend en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Afhankelijk van jouw klachten, zullen we zien welke therapie het meest geschikt is. Hieronder staan enkele therapieën uitgelegd.

Psycholoog Psychotherapeut Leuven

Cognitieve gedragstherapie: hierbij wordt uitgegaan van het idee dat je gedrag, je gedachten en je gevoelens voortdurend samenhangen en elkaar beïnvloeden. We zullen de interactie tussen deze 3 "G's" in kaart brengen en veranderen aan de hand van interactieve oefeningen.

Psycholoog Psychotherapeut Leuven

Acceptance and commitment therapie: dit is een vorm van gedragstherapie die gericht is op het accepteren van wat je niet kan veranderen en je toeleggen op wat je wel kan veranderen. Daarnaast wordt er ook gefocust op je waarden als richtingaanwijzer in je leven, contact met het hier en nu (mindfulness) en afstand leren nemen.

Psycholoog Psychotherapeut Leuven

Oplossingsgerichte therapie: hierbij ligt de focus op wat wél goed gaat en je sterktes en krachten benutten om een oplossing te zoeken, in plaats van je te richten op het probleem.

Sommige psychologen werken ook met andere therapieën. Je kan ons altijd meer vragen stellen hierover.Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal     Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal
Terug naar begin startpagina psychologen Leuven